De duurzame teelt van mariene biobronnen, met name zeewier, microalgen en andere laagtrofische soorten, biedt tal van opportuniteiten. Het thema wekt dan ook veel belangstelling op.

Laagtrofische soorten zijn niet alleen een waardevolle bron voor menselijke en dierlijke voeding, maar bevatten ook bioactieve verbindingen die worden gebruikt in de farmaceutische, cosmetische- en bioplastics-industrie. Tegelijkertijd kunnen ze de wereldwijde ecologische voetafdruk verkleinen en ecosysteemdiensten aanbieden.

Recent zijn een aantal initiatieven opgestart om aandacht te vragen voor het potentieel van duurzaam geteelte laagtrofische soorten.

Hieronder wordt dieper ingegaan op elk van de initiatieven.

 

 

White Paper van European Marine Bioresources Consortium

In volle corona crisis werd De Blauwe Cluster benaderd door Pierre en Antoine Erwes van BioMarine om samen te werken binnen een Europees consortium dat tot doel heeft de producenten van duurzame mariene biomassa (i.e. zeewier, mosselen en andere laag trofische soorten) te ondersteunen en het duurzame beheer van mariene hulpbronnen te stimuleren.

Het consortium omvat onder meer Forum Oceano (waarmee DBC een MoU heeft) en Submariner (een cluster uit de Baltische Zee) alsook bedrijven en wetenschappelijke instellingen uit Spanje, Noorwegen, Schotland, Wales, Ierland en Ijsland.

Ondertussen heeft dit consortium met onze medewerking een witboek opgesteld. De bedoeling is om dit in te dienen bij de Europese Commissie en dan volgend jaar concrete acties op te starten.

Het consortium zoekt steun van de EU voor een actieplan rond 5 concrete pijlers:

  1. Marktinformatie delen en activiteiten met het hoog socio-economisch en milieupotentieel promoten

Creatie van een handelsplatform om marktgegevens, ervaring en technische expertise te delen met alle stakeholders. Dit zal de producenten helpen bij het opschalen van de productie en hiaten in de waardeketen blootleggen. Op basis van beschikbare Europese en nationale data zal het consortium de marktkansen per regio analyseren en activiteiten promoten met het hoogste socio-economische en milieupotentieel.

Via gerichte overheidsinvesteringen (o.a. via de structuurfondsen) en het wegwerken van drempels in de regelgeving, wordt het vertrouwen in een duurzame aquacultuursector bevorderd zodat producenten gemakkelijker toegang krijgen tot financiering voor hun bedrijf.

  1. Creatie van haalbare certificatiesystemen voor een duurzame blauwe bio economie

Certificatie moet ervoor zorgen dat de Europese aquacultuurproductie duurzaam, kwaliteitsvol en consistent is. Momenteel bestaan er reeds een aantal certificeringsystemen, maar die worden niet altijd toegepast in kmo’s vanwege de hoge kostprijs en tijdsinvestering. Het consortium wil werken aan certificering voor verschillende laag trofische soorten, die ook voor kleine producenten haalbaar zijn.

  1. Koolstof - en nutriënten afvang

Door hun snelle groei zijn algen interessanter dan bossen voor het afvangen en opslaan van CO2. Via CO2-certificaten kunnen kleine producenten hun activiteiten opschalen en efficiënter maken. Dit systeem moet nog ontwikkeld worden. Koolstofsequestratie via productie van biomaterialen uit algen kan een interessante opportuniteit zijn die verder onderzocht moet worden. Naast CO2 kan ook de captatie van nutriënten een financieringsbron worden voor aquacultuurprojecten. Verontreiniging door stikstof en fosfor afkomstig van rivieren en viskwekerijen vormt immers een belangrijk milieuprobleem in veel Europese zeeën. Algen en laag trofische soorten hebben een bewezen capaciteit voor nutriëntenopname en kunnen daarom nieuwe investeringsopportuniteiten bieden.

  1. De promotie van blauwe groei via netwerken met industriële, overheids- en financiële partners

Voor de ontwikkeling van een duurzame blauwe economie is samenwerking tussen de verschillende stakeholders noodzakelijk. In Vlaanderen wordt dit gerealiseerd door de Blauwe Cluster, maar niet alle landen hebben een vergelijkbare cluster. Bovendien is het – gezien onze open economie en de kleinschalige Belgische Noordzee - voor veel Vlaamse stakeholders belangrijk om in Europa en de rest van de wereld een netwerk uit te bouwen. Via dit consortium wordt het samenwerkingsmodel van de Blauwe Cluster op Europees niveau getild.

  1. Een strategie voor opleiding en tewerkstelling

Opleidingen en onderwijsprogramma’s zijn belangrijk om de nood aan personeel op te vangen. Informatie over carrièremogelijkheden moet de sector aantrekkelijk maken voor jongeren, personen die momenteel in andere sectoren werken én werkzoekenden. Sociale acceptatie van de sector is een cruciale voorwaarde om een succesvolle blauwe economie in Europa uit te bouwen. Het groeiend bewustzijn voor klimaatverandering, een gezonde levensstijl en zinvolle jobs moet ervoor zorgen dat de sector in een positief daglicht komt bij het brede publiek.

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden die deze boodschap mee kracht willen bijzetten, kunnen het consortium helpen door een Letter-of-Support te onderschrijven. Neem hiervoor contact op met:

Ann Overmeire
+32 496 51 11 45
ann.overmeire@blauwecluster.be
 

Webinar Europese zeewierstrategie

De Stichting Noordzeeboerderij (Nl) en Bert Groenendaal organiseren op donderdag 11 juni van 14:00 tot 16:30 een interactief webinar omtrent de ontwikkeling van een Europese zeewierstrategie.

Tijdens het evenement worden technologische, economische en juridische aspecten toegelicht. Op basis van de input zal een aanzet voor een Europese strategie geformuleerd worden.

Grijp nu je kans en geef mee vorm aan de toekomst van zeewier. Interesse? Schrijf je nu in.

 

Seaweed Manifesto

De Lloyds Register Foundation en UN Global Compact hebben op 4 juni het Seaweed Manifesto gelanceerd. Dit manifest is een visionair document dat aangeeft hoe zeewier kan bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  

De focus ligt op de ontwikkeling van een opgeschaalde, verantwoordelijke zeewierindustrie die de voedsel- en biomassaproductie verhoogt en tegelijkertijd de milieu-impact vermindert.

Bekijk meer informatie over dit initiatief of lees het manifest in zijn geheel (in het Engels).

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.