Onder het motto De Kust: Hidden facts and untold stories, willen we met jullie een wandeltocht houden langs de Kust om verborgen feiten en verhalen te ontdekken. Dit is voor jullie een unieke manier op om economische opportuniteiten te spotten.

In samenwerking met o.a. het VLIZ, worden een 5-tal locaties geselecteerd waarbij een verhaal kan verteld worden hiervoor is ook jullie inbreng van belang. Innovatie ontstaat immers vaak bij een kruisbestuiving tussen bedrijf – en academische wereld. We nodigen jullie uit om – vanuit jullie invalshoek en interesses - een paar locaties op het strand, de duinen of op zee naar voren te brengen.

Een verlaten industrieel complex, onbekende kustverdedigingsinfrastructuur, boeiende archeologische sites, bijzondere fauna en flora, …. Samengevat een openbedrijvendag met de Kust als werkvloer.

In 2019 nemen we een eerste deel van de kust van Knokke tot Blankenberge onder de loep, en dit op vrijdag 7 juni. Strek uw benen alvast en stuur uw ideeën en suggesties naar dries.debruyne@blauwecluster.be

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.