Bedrijven slaan handen in elkaar met blauwe cluster (De Standaard, 25 juni 2018)

Nog voor de officiële lancering morgen hebben al ruim vijftig Vlaamse bedrijven, havens en universiteiten zich aangemeld voor de blauwe cluster. ‘Met deze zesde speerpuntcluster wil de Vlaamse overheid bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen om, over alle sectorgrenzen heen, samen innovatieve technologieën te ontwikkelen’, klinkt het bij kersvers ceo Caroline Ven.

‘Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Voor de zogenaamde blauwe economie denken we aan thema’s als de vervuiling van de oceanen, de klimaatverandering of de stijgende zeespiegel en de impact daarvan op onze kustbescherming.’ Volgens Ven is de focus van het bedrijfsleven rond deze thema’s op enkele jaren tijd volledig verschoven. ‘Ecologische meerwaarde en een duurzame omgang met zeeën en oceanen vormen vandaag het vertrekpunt voor elke nieuwe technologie in deze sector. Bedrijven beseffen dat hierin een potentieel schuilt dat veel verder reikt dan het bouwen van dijken of het aanleggen van een kunstmatig eiland. Hier liggen kansen voor bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren, wat op termijn ook tot nieuwe investeringen en tewerkstelling kan leiden. Voor deze nieuwe speerpuntcluster mikken we op enkele honderden bedrijven, in samenwerking met kennisinstellingen.’

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.