Voor de oproep ‘Innovatieve onderzoeksprojecten aquacultuur 2019’ wordt een totaalbudget gereserveerd van 1.700.000 € en een maximum steunbudget per project van 500.000 €, waarvan 50% wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), aangevuld met 50% Vlaamse fondsen uit het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

 

Doelstellingen

  • de ontwikkeling van een duurzame aquacultuurproductie met aandacht voor zowel de economische als ecologische aspecten;
  • de ontwikkeling van een geïntegreerde, duurzame en innovatieve aquacultuurproductie, zowel in RAS als in open ruimtes op zee en op land onder gecontroleerde omstandigheden;
  • de voorziening van de lokale aanvoer van menselijke voeding met een lage ecologische voetafdruk. Het betreft zowel vis, schaal- en schelpdieren en algen.

Begunstigden

  • aquacultuurproducenten, voor zover ze geen siervissen produceren;
  • onderzoeksinstellingen;
  • regionale, lokale en andere overheden.

Activiteiten

  • het ontwikkelen van technische, wetenschappelijke of organisatorische kennis op aquacultuurbedrijven die in het bijzonder de impact op het milieu reduceert, de afhankelijkheid van vismeel en -olie vermindert, een duurzaam gebruik van de rijkdommen in de aquacultuur bevordert, het dierenwelzijn verbetert of nieuwe, duurzame productietechnieken faciliteert;
  • het ontwikkelen of op de markt brengen van nieuwe aquacultuursoorten met een grote marktpotentie, nieuwe of substantieel verbeterde producten, nieuwe of verbeterde processen of nieuwe of verbeterde beheer- en organisatiesystemen;
  • onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van innovatieve producten of processen

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.