VIa diverse programma's ondersteunt de Europese Unie bedrijven die inzetten op duurzaamheid, maar de focus ligt vaak op grote bedrijven en niet op kmo's. Het project DigiCirc brengt daar verandering in en richt zich specifiek op internationale samenwerking tussen kmo's.

DigiCirc is een ondersteuningsprogramma dat innovatie versnelt door geavanceerde oplossingen voor de circulaire economie te identificeren, bedrijfsontwikkeling te bevorderen en start-ups te helpen groeien. In de periode 2020-2022 worden er drie acceleratorprogramma's opgezet. De call voor het acceleratorprogramma voor de blauwe economie staat nu open. 

Ondersteuning

Uit alle ingediende voorstellen zullen er 15 consortia geselecteerd worden die een rechtstreekse subsidie van € 20.000 zullen ontvangen. Daarnaast kunnen de geselecteerde consortia ook deelnemen aan een intensief ondersteuningsprogramma van maar liefst twaalf weken. 

Op het einde van dit ondersteuningsprogramma zullen 5 consortia een bijkomende subsidie van € 100.000 krijgen. Vervolgens hebben ze 6 maanden de tijd om een prototype te ontwikkelen en dit prototype testen in een operationele omgeving met het oog op een commerciële lancering.

Selectiecriteria

Voor deze call moet een consortium uit minstens twee grensoverschrijdende en/of sectoroverschrijdende kmo's bestaan die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een geassocieerd land in het kader van Horizon 2020.

Daarnaast moet het consortium inspelen op minstens één van de vooraf vastgelegde uitdagingen op het vlak van de blauwe economie.

 Praktisch

Deze call staat nog open tot en met 3 augustus 2021. Aarzel dus niet en schrijf je in

Ter info geven we nog even mee dat er later dit jaar nog een call volgt rond het thema bio-economie.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.