Uitdagingen in het kader van de DigiCirc-call

Om in aanmerking te komen voor de oproep van het project DigiCirc, moet je als consortium inspelen op een van onderstaande vooraf vastgelegde uitdagingen binnen de blauwe economie:

Uitdaging 1: Op basis van digitale technologieën oplossingen, producten en diensten  ontwikkelen om de duurzaamheid, circulariteit en het concurrentievermogen in de aquacultuur- en visserijsector te vergroten door specifieke behoeften en uitdagingen van deze sectoren aan te pakken.

Uitdaging 2: Oplossingen, producten, diensten en apps creëren om circulariteit en duurzaamheid voor kusttoerisme mogelijk te maken met behulp van digitalisering en digitale technologieën door specifieke behoeften aan te pakken of door burgers en toeristen bewust te maken van hun impact op het ecosysteem met als doel hun gewoonten te verbeteren.

Uitdaging 3: Oplossingen, producten, tools en diensten ontwikkelen om de efficiëntie, duurzaamheid en circulariteit in havenactiviteiten te vergroten door digitalisering en digitale technologieën toe te passen.

Uitdaging 4: Op basis van digitale technologieën oplossingen ontwikkelen om de activiteiten op vlak van hernieuwbare energie op zee te optimaliseren en hun circulariteit en duurzaamheid te vergroten.

Uitdaging 5: Op basis van digitale technologieën oplossingen bedenken om duurzaamheidsuitdagingen in het zeevervoer aan te pakken op het gebied van onder meer brandstofverbruik, vervuiling en routesimulatie.

Uitdaging 6: Op basis van digitale technologieën oplossingen, producten en diensten ontwikkelen om scheepsbouw en reparatie duurzamer en circulairder te maken.

Uitdaging 7: Op basis van digitale technologieën oplossingen, producten en diensten ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de circulaire economie om klimaatverandering tegen te gaan en mariene ecosystemen te beschermen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.