De vraag naar gezonde voeding uit de zee neemt alsmaar toe. Aquacultuur wordt regelmatig naar voren geschoven als oplossing om de druk op visbestanden in de zee te verminderen. Er lopen dan ook heel wat projecten in dit verband. De resultaten van twee van die projecten zijn nu beschikbaar.

Nieuwe uitdagingen en vraagstukken vergen innovatieve, creatieve antwoorden. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedselonderzoek (ILVO) en Universiteit Gent zetten dan ook sterk in op innovatie om een duurzame en rendabele landbouw- en voedselproductie te realiseren. Binnen die context namen beide organisaties deel aan twee onderzoeksprojecten rond aquacultuur: value @ sea en edulis.

  • In het value @ sea-project onderzocht men of het mogelijk was om oesters, zeewier en sint-jacobsschelpen te kweken nabij de kust van Nieuwpoort;  
  • In het edulis-project experimenteerde men met de teelt van mosselen in de Belgische windmolenparken verder op zee.

Conclusies

De belangrijkste resultaten van beide projecten zijn:

value @ sea:

  • het project toonde aan dat de kweek van platte oesters voor de Belgische kust biologisch en technisch haalbaar is;
  • het project zette de eerste stappen naar rendabele zeewierkweek in het Belgische deel van de Noordzee.

edulis:

  • het project toonde aan de kweek van mosselen in een windmolenpark voor de Belgische kust biologisch en technisch haalbaar is;
  • het project verschafte een duidelijk beeld van de kosten en baten van mosselkweek in de Belgische Noordzee.

Daarnaast werden ook onderstaande uitdagingen voor de toekomst geïdentificeerd:

  • Beschikbaarheid van kwalitatief pootgoed
  • Vermijden van ongewenste biologische aangroei
  • Optimalisatie van de dimensionering en de organisatie van (nieuwe) windparken voor de combinatie met aquacultuur

Samenwerking

Value @ sea en edulis waren eigenlijk deelprojecten van het overkoepelende project 'Noordzee Aquacultuur', een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.

Partners in het project waren Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group, DEME Group, Lobster Fish, OD Natuur en Sioen Industries.

Het project werd gefinancierd met private, Vlaamse en Europese middelen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.