Onze toekomst ligt aan, op en in zee. Om die toekomst ook waar te maken, moeten we als maatschappij sterk inzetten op duurzaamheid en een duurzame blauwe economie.

De Blauwe Cluster organiseerde op 22 maart in Brussel een internationale workshop rond zijn core-thema: duurzame blauwe economie. De meeting bestond uit verschillende Belgische en buitenlandse bedrijven en een resem experten op vlak van blauwe economie, mariene ruimtelijke planning en interactie met het milieu.

Deze bijeenkomst kaderde binnen het Europese eMSP NBSR-project. De geografische regio van dit project is afgebakend rond de landen die grenzen aan de Noordzee en aan de Baltische Zee. Het werd een intensieve lange dag, met interessante bevindingen.

Investeringen

Het werd duidelijk dat er bij investeerders veel interesse is in de blauwe economie , maar dat de opschaling voorlopig te moeilijk is en dat de risico’s nog te groot zijn, niet in het minst de administratieve risico’s zoals lange vergunningstrajecten. Dit is één van de belangrijkste uitdagingen voor de industrie.

Mariene ruimtelijke plannen moeten in de toekomst in staat zijn om een kader te schetsen waar duurzame blauwe economie makkelijker en sneller kan ontwikkelen. Dit is van belang omdat duurzame blauwe economie de blauwe pijler vormt van de EU Green Deal.

Mariparken

Een specifiek idee dat in onze groep (we spreken van een Community of Practice) aan bod kwam, was dat van mariparken. Een maripark kan je het best omschrijven als een natuurinclusief bedrijventerrein op zee.

De groep wil de komende maanden en jaren blijven samenwerken rond het in de praktijk brengen van een duurzame blauwe economie. Deze eerste internationale bijeenkomst was alvast een schot in de roos.

Impressie van de internationale meeting in Brussel

Context

Deze Community of Practice (CoP) wordt georganiseerd als onderdeel van het eMSP NSBR-project (emerging ecosystem-based maritime spatial planning topics in the North and Baltic Sea Regions) en focust op de learning strand ‘duurzame blauwe economie’.

We nodigen verschillende deskundigen uit het Noordzeegebied en het gebied van de Baltische Zee uit om een sterke gemeenschap tot stand te brengen rond de ontwikkeling van een duurzame blauwe economie, met mariene ruimtelijke planning als potentiële drijvende kracht. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.