Sinds een jaar wordt de haalbaarheid van mosselkweek getest in de offshore windturbineparken, 30 tot 50 kilometer van de Belgische kust. Dit heeft in mei 2018 geleid tot een eerste, beperkte mosseloogst. Uit de eerste projectresultaten blijkt dat er ook in de offshore windparken voldoende voedsel aanwezig is om mosselproductie mogelijk te maken. 

"Onze mosselen worden in volle zee gekweekt volgens de hangcultuurmethode, wat ervoor zorgt dat ze sneller groeien dan bodemcultuurmosselen en een zeer hoog vleesgehalte hebben. Natuurlijk mosselzaad is voor de ganse Belgische kust terug te vinden. De uitdaging bestaat er echter in om dit mosselzaad in te vangen met speciaal ontworpen structuren die meegaan met de dynamiek van onze woeste Noordzee in plaats van die te proberen onderdrukken." Projectpartner Willy Versluys, zaakvoerder van Brevisco. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.