Zachte maatregelen voor kustverdediging brengen heel wat uitdagingen met zich mee op het vlak van ontwerp en onderhoud. Het DataBeach-project wil overheden, studiebureaus, baggerbedrijven en verzekeringsinstellingen helpen deze uitdagingen aan te pakken door innovatieve technologische oplossingen aan te reiken.

Het project is een samenwerking tussen IMDC, Fluves, DEME en Vanbreda Risks & Benefits met de steun van VLAIO. Via verschillende werkpakketten streven de projectpartners naar een beter ontwerp van zachte zeeweringen en een duurzamer en efficiënter kustbeheer. Daarnaast wil men ook (her-)verzekeringsoplossingen voor stormgerelateerde zandverliezen aanbieden.

De eerste resultaten van het project zijn nu beschikbaar. Tijd om even stil te staan bij wat er al gerealiseerd is en wat er nog op stapel staat.

Resultaten tot op heden

Grondwaterstroming

Fluves ontwikkelt een techniek om de evolutie van het strandprofiel te monitoren. Hierbij wordt gekeken naar het thermische gedrag van hoogspanningskabels die verbonden zijn met de windmolenparken voor de Belgische kust.

Om de diepte van de onder het strand begraven kabels te meten, is de grondwaterstroming door het zand een belangrijke factor. Dit wordt onderzocht aan de hand van laboratoriummetingen aan de UGent en veldmetingen op het strand.  Doel is gegevens te verzamelen over stranderosie en strandaangroei op lange termijn.

Op dit moment zijn er in dit kader al grondwaterpeilsensoren geïnstalleerd op het strand in Oostende op Oosteroever (zie foto hierboven).

 

CoastSnap

IMDC en DEME installeren in samenwerking met VLIZ een CoastSnap-station bij Oostende. CoastSnap is een initiatief dat is gestart in Australië en heeft als doel de kustlijn te monitoren met behulp van het grote publiek.

Vanaf de CoastSnap-paal kan iedereen een foto maken van het strand en die delen via sociale media. De foto's worden vervolgens geanalyseerd om de ligging van de kustlijn te bepalen. Zo onstaat een beeld van de evolutie van de kustlijn door de tijd.

De eerste paal staat nu op de zeedijk langs de Oostendse Oosteroever. Binnenkort volgt ook een meetstation in Koksijde.

Ambities voor de toekomst

De projectpartners hebben nog heel wat voor ogen in het kader van dit project. Zo werkt IMDC aan een model voor machine learning dat de volumeverandering van het strand door de tijd bij verschillende waterstanden en golfomstandigheden kan voorspellen. Ook wordt er ook een probabilistische rekenmethode ontwikkeld die de mogelijke volumewijzigingen van een strandzone op schaal van meerdere jaren voorspelt.

Daarnaast zal DEME helpen om een geschikte locatie voor de validatie en het conceptuele ontwerp van een langetermijnstrategie op het vlak van onderhoud te identificeren. DEME zal de nieuw ontwikkelde methodes toepassen bij bestaande kustgebieden (zoals strandzones en duinen) alsook bij nieuwe dynamische kustverdedingssystemen zoals hybride structuren (combinatie zachte en harde zeewering) en natuurgebaseerde oplossingen. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.