Havens spelen een heel belangrijke rol binnen de Vlaamse en Belgische economie, maar hebben niet echt een groen imago. Toch worden er heel wat investeringen gedaan om de milieuprestaties te verbeteren.

Een van de grootste uitdagen voor het Interreg 2 Zeeën-gebied is erin slagen de koolstofuitstoot te verminderen door koolstofarme technologieën te introduceren. Het PECS-project speelt hierop in en richt zich daarbij specifiek op kleine en middengrote havens.

Het project nadert ondertussen zijn eindfase. De projectpartners willen daarom graag een beter beeld krijgen van de huidige kennis en inspanningen op het vlak van duurzaamheid en energie-ëfficientie in (jacht)havens, en te weten komen welke impact het project daarop gehad heeft. 

Binnen die context nodigen de partners alle bedrijven, organisaties en overheden die in (jacht)havens actief zijn of bij hun werking betrokken zijn hartelijk uit om een enquête rond dit thema in te vullen. Deelnemen kan nog tot eind april 2021.

Achtergrond
PECS (Ports Energy & Carbon Savings) is een Interreg 2 Seas-project dat bedrijven, organisaties en overheden uit verschillende Europese landen samenbrengt om de energie-ëfficiëntie van (jacht)havens te verhogen op een kostenbesparende manier door gebruik te maken van hernieuwbare technologie.

De partners in het project zijn: 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.