Mariene gegevens zijn niet alleen belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor monitoring van het mariene milieu, de organisatie van economische activiteiten zoals de visserij en offshore energieproductie, en de uitvoering van (inter)nationale protocollen, overeenkomsten en beleidslijnen. 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werkt samen met mariene datacentra in Vlaanderen en de relevante departementen van de Vlaamse overheid om inzicht te verwerven in het gebruik van mariene data die openbaar beschikbaar worden gemaakt via gespecialiseerde databanken. 

Met dat doel voor ogen heeft men een enquête gelanceerd die betrekking heeft op het gebruik van alle mariene openbare databanken in Vlaanderen. Deze enquête is gericht op iedereen die een beroep doet op mariene gegevens die via Vlaamse datacentra toegankelijk zijn. We nodigen je graag uit hieraan deel te nemen.

Neem nu deel aan de enquête.

In Vlaanderen zijn er heel wat organisaties die allerlei gegevens over de zee verzamelen en publiek ter beschikking stellen. Enkele belangrijke voorbeelden daarvan vind je hieronder:

Overzicht Vlaamse mariene datacentra
EMODnet Biology biologische data
Kustportaal informatie over menselijke activiteiten op zee
LifeWatch biologische data
Meetnet Vlaamse Banken oceanografische en meteorologische data
Vlaamse Hydrografie bathymetrische data
Wrakkendatabank  informatie over wrakken

 

Bahymetrische survey data

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.