De coronacrisis zal niet alleen dit jaar, maar ook nog de komende jaren grote gevolgen hebben voor de blauwe economie.

De wereldeconomie zal nog enige tijd blijven dalen, met handelsonzekerheden en vertraging bij investeringsbeslissingen tot gevolg. Ook op het gebied van innovatie wordt een impact verwacht. Uit een bevraging van onze leden blijkt dat meer dan de helft zijn toekomstige innovatieroadmap drastisch zal herzien of zelfs geen nieuwe innovatieprojecten meer zal opstarten. 

De innovatiekracht van de blauwe economie is nochtans cruciaal voor Vlaanderen en Europa om het voortouw te nemen in de energietransitie, de vergroening van het vervoer over water, het voorzien van duurzaam geproduceerde voeding en het oplossen van complexe problemen met betrekking tot water. 

De brede maritieme sector wil dan ook dat Europa een handje helpt. Daarom heeft het ENMC (European Network of Marine Clusters) een lijst met maatregelen opgesteld die een positieve impact kunnen hebben. 

Het secretariaat van het ENMC heeft de lijst met maatregelen per brief bezorgd aan Europese beleidsmakers, onder wie Europees Commissaris Sinkevičius (bevoegd voor Milieu, Oceanen en Visserij). Op 5 juni 2020 werd deze brief via een mailing ook aan Vlaamse beleidsmakers voorgelegd, onder wie de Vlaamse volksvertegenwoordigers in het Europees parlement. 
 

Overzicht

Hieronder vind je een lijst met de voorgestelde maatregelen.

a) Verlenging van de liquiditeitsmaatregelen van banken en overheden tot eind 2020/2021 voor sectoren die later worden getroffen of die niet direct kunnen profiteren van een economische opleving, om de positie van de Europese maritieme cluster als strategische troef voor de EU te behouden;

b) Om tegemoet te komen aan de ambities van de industrie en de EU-instellingen met betrekking tot de transitie naar een klimaatneutrale EU, heeft de maritieme cluster van de EU ook steun op middellange en lange termijn nodig;

c) Alternatieve financieringsbronnen die publieke middelen en garanties combineren met bankleningen en innovatieprogramma's die experimenten en pilots financieel ondersteunen. De toegang tot groene financiering is specifiek voor kmo’s een uitdaging;

d) Een Europees plan om het passagiersvervoer en het kusttoerisme op een veilige en controleerbare manier nieuw leven in te blazen, zoals onlangs door de Europese Commissie gepubliceerd;

e) Ondersteuning van alle internationale en Europese initiatieven die de overgang naar een schone industrie stimuleren, of het nu het ICS-voorstel is dat een brandstofheffing koppelt aan een O&O-fonds, goedkeuring van het kandidaat-partnerschap “Zero-Emission Waterborne Transport” in het kader van Horizon Europa of een maritiem fonds met een focus op scheepsbouw. Cruciaal is dat deze maatregelen alleen effectief zijn als ze op het juiste niveau worden geïmplementeerd en gehandhaafd, zowel in Europa als wereldwijd;

 

 

f) De concurrentiepositie van vervoer over water ten opzichte van vervoerswijzen over land verbeteren en aldus een modal shift stimuleren;

g) Een sterke “Connecting Europe Facility“ om de overgang naar een groene en digitale zeevervoersector te ondersteunen. Programma's in het kader van Horizon Europa moeten innovatie in gevestigde en nieuwe sectoren van de blauwe economie stimuleren, zoals het Zero-Emission Waterborne Transport-partnerschap;

h) Financiële prikkels voor maritieme spelers die projecten ontwikkelen die bijdragen tot de versterking van een toekomstbestendige blauwe economie;

i) Overheidsopdrachten gebruiken als stimulans voor investeringen in groene technologieën door innovatie financieel te belonen en de positieve impact van een vlootvernieuwingsregeling op de hele maritieme waardeketen te onderzoeken;

j) Onderzoek en ontwikkeling stimuleren, alternatieve brandstoffen testen en inzetten, en de nodige bunkerinfrastructuur ontwikkelen in Europa.

Meer info

Heb je vragen over dit onderwerp, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met:

Ann Overmeire
+32 496 51 11 45
ann.overmeire@blauwecluster.be

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.