OCEAN ERA-NET – Hernieuwbare energie

Onderwerpen Ocean energy devices, components and sub-systems, grid connection and power systems, materials and structures, installation, operations and maintenance, resource and impact assessment
Voorwaarden Projecten moeten transnationaal zijn, waarbij minimum 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende regio's deelnemen: Vlaanderen (België), Ierland, Pays de la Loire (Frankrijk), Portugal, Schotland (UK), Spanje en Zweden
Budget Er zijn voor ongeveer 7,5 Mio Euro subsidies beschikbaar voor collaboratieve R&D projecten rond ocean energy, waarvan 1 Mio Euro voor Vlaamse partners
Deadline

Een (beknopte) Expression of Interest moet ingediend worden tegen 1 maart, full proposals worden verwacht tegen 5 april 2019

 

IRA-SME – Alle domeinen

Onderwerpen Deze projecten versterken de competitiviteit van Europese kmo’s door in te zetten op samenwerking tussen kmo’s en kennisinstellingen van verschillende regio's/landen. Er zijn geen thematische beperkingen
Voorwaarden Minimum constellation: 2 companies from 2 participating countries/regions. Austria, Belgium (Flanders / Wallonia), Canada (Alberta), Germany, Russia
Budget het maximum steunbedrag voor het Vlaamse luik bedraagt € 250.000
Deadline Naast de internationale IraSME-aanvraag, is het ook nodig om een aanvraag voor een ontwikkelingsproject voor het Vlaamse deel in te dienen bij VLAIO ten laatste op 27 maart 2019

 

JPI Oceans Microplastics –Oceaanvervuiling en afvaloplossingen

Onderwerpen

Identification, characterisation and quantification of the major microplastic sources; new sampling and analytical methodologies, monitoring and mapping of microplastics in the marine environment, concepts to reduce inputs of plastics into the marine environment including through new recycling methods, raising public awareness, promoting behavioural change, socio-economic analyses

Voorwaarden Minimaal 3 partners uit de deelnemende landen Belgium, Brazil, Denmark, Estonia, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Malta, Norway, Portugal, Spain and Sweden
Budget Er is een budget van €10,5 Mio beschikbaar met een maximale steun van €2 Mio per project
Deadline Proposals moeten tegen 28 februari 2019 ingediend worden via het online portaal

 

MARTERA ERA-NET – Alle domeinen & smart sea

Onderwerpen Ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond maritieme en mariene technologieën met focus op environmentally friendly maritime technologies; development of novel materials and structures; sensors, automation, monitoring and observations; advanced manufacturing
Voorwaarden Projecten moeten transnationaal zijn, waarbij minimum 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende regio's deelnemen: Wit-Rusland, België (Vlaanderen), Frankrijk, Duitsland, Ierland, Malta, Letland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje en Turkije
Budget Er zijn voor ongeveer 14,5 Mio Euro subsidies beschikbaar voor collaboratieve R&D projecten rond maritieme en mariene technologieën, waarvan 2 Mio Euro voor Vlaamse partners
Deadline

Een pre-proposal moet ingediend worden tegen 29 maart, full proposals worden verwacht tegen 6 september 2019

 

BELSME – Alle domeinen

Onderwerpen De oproep is niet thematisch, en is gericht op het doen samenwerken tussen Vlaamse, Brusselse en Waalse kmo’s voor innovatie
Voorwaarden Het projectconsortium bestaat ten minste uit twee kmo’s van twee verschillende Belgische regio’s. De duurtijd van een project ligt tussen 12 en 24 maanden
Deadline Ten laatste op 29 maart 2019 moet het gemeenschappelijk formulier dat een algemeen beeld geeft over het project worden verstuurd naar smaas@innoviris.be, tegelijk met een aanvraag voor een ontwikkelingsproject voor het Vlaamse deel bij VLAIO.

 

BLUE BIOECONOMY COFUND –Zeevoeding & mariene biotechnologie

Onderwerpen Exploring new bio-resources, exploring improvements in fisheries and aquaculture, exploring synergies across sectors, exploring Biotechnology and ICT
Voorwaarden Deelnemende landen zijn Belgium, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Norway, Portugal, Romania, Spain, and Sweden.
Budget Er is 29,25 Mio euro beschikbaar voor deze call
Deadline Pre-proposals moeten ingediend worden voor 17 maart 2019. Na positieve evaluatie moeten full proposals uitgewerkt worden tegen 17 september 2019.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.