Via de European Green Deal-call investeert de Europese Commissie maar liefst € 1 miljard in de duurzame transitie naar een klimaatneutraal Europa. De oproep kadert binnen Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

De nieuwe call streeft naar duidelijke, waarneembare resultaten op korte en middellange termijn en zet in op verandering op lange termijn. Belangrijk is dat de ingediende projecten snel uitgebreid, verspreid en opgenomen kunnen worden. 

De Europese Commissie schuift in die context enkele domeinen naar voren waarbinnen potentiële projecten zich moeten afspelen:

  • Klimaat;
  • Energie;
  • Circulaire economie;
  • Bouw;
  • Transport;
  • Landbouw;
  • Biodiversiteit; 
  • Milieu.

Praktisch

Heb je interesse om een of meerdere projecten in te dienen? Noteer dan zeker de deadline van 26 januari 2021 in je agenda.

In het kader van deze projectoproep zullen ook een aantal informatiesessies georganiseerd worden. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.