Marine Science Meets Maritime Industry is hét jaarlijkse matchmaking event rond de blauwe economie waarin mariene onderzoekers en de maritieme industrie dichter bij elkaar worden gebracht. Op 8 mei vond de 5de editie plaats in de Grote Post van Oostende. Tevens de 1ste editie waarin de Blauwe Cluster en het VLIZ de krachten bundelen. Met als centrale thema financiering van duurzame business modellen, wordt de blauwe groei in Vlaanderen tegen het licht gehouden:, “Hoe kunnen we onze zee op een duurzame manier exploiteren?” en “Hoe vinden we voldoende groen kapitaal hiervoor?”.

Multidisciplinaire samenwerking is nodig voor de innovatie van morgen. De Blauwe Cluster moet een katalysator zijn om de blauwe economie in de wind te zetten door de juiste mensen bij elkaar te brengen.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Groene financiering

Groene financiering (onder de vorm van bonds, obligaties, kredieten) is de laatste 10 jaar in opmars en de markt groeit sterk omwille van de toegenomen bewustwording inzake duurzaamheid. Op heden is er nog geen wettelijke definitie, waardoor financiering van projecten onder de noemer “groen” eerder vrijblijvend is. Als kapstok worden de sustainable development goals, de zogenaamde SDGs, van de UN gehanteerd en worden principes zoals beschreven door het International Capital Market Association (ICMA) gevolgd. Op Europees niveau werkt men aan de taxonomie en ook Febelfin komt binnenkort met een nieuw kader. “In de toekomst wordt verwacht dat de pricing zal verbeteren waardoor het voor bedrijven interessanter zal worden om groene obligaties aan te gaan”, aldus Bart Verwaest van Belfius.

Naast de positieve impact op de maatschappij via groene financiering, willen banken ook de eigen negatieve impact verkleinen. “Dit doen we door te investeren in het duurzaam gedrag van de medewerkers bijvoorbeeld door het stimuleren van meer skype vergaderingen en hergebruik van bekers”, zegt Iwan Barrez van KBC. Transparantie is in het duurzaamheidsverhaal enorm belangrijk om te vermijden dat er aan green washing wordt gedaan. Zo zal men jaarlijks moeten rapporteren om na te gaan of de criteria voldaan zijn en hoe groot de impact is inzake CO2 reductie.

Zelfs op onze blauwe planeet is water schaars, en dus moet er zorgvuldig mee worden omgegaan. Het komt erop aan voldoende groen kapitaal te vinden voor risicofinanciering van duurzame projecten met respect voor ecosysteemdiensten.

Caroline Ven, CEO van de Blauwe Cluster

Meten van duurzaamheid

De duurzaamheid van producten uit zee is minder goed gekend en gekwantificeerd dan producten op land. Belangrijk hierbij is dat men verder moet kijken dan de Noordzee zelf, maar duurzaamheid moet zien in het licht van de volledige waardenketen. Kunnen we met aquatische systemen een duurzaam alternatief bieden voor soya? Om deze vraag te beantwoorden is de life-cycle analysis (LCA) nog steeds de beste methode, maar de klassieke benadering houdt geen rekening met geleverde ecosysteemdiensten. Met name voor projecten op zee, is er nood om de relatie tussen menselijke activiteiten en ecosysteemdiensten beter te begrijpen en deze te becijferen zodat duurzaamheid geclaimd kan worden. Jo Dewulf relativeert wel: “Duurzaamheid is een kwestie van competitiviteit: je bent maar duurzamer dan de standaard die er al is.”

Colruyt hanteert al langer de ketenbenadering om na te gaan waar in de keten de grootste impact op het milieu zit en waar de grootste ecologische winsten te verdienen zijn. Voor dit laatste zijn samenwerking binnen de keten en primaire data nodig. Via certificaten en partnerships met producenten, kan de duurzaamheid van het product ook kenbaar gemaakt worden. Hiermee komen retailers tegemoet aan de vraag van klanten naar transparantie en openheid. “Een deel van onze klanten willen duurzamer gaan consumeren en als individu het verschil maken. Wij proberen dit koopgedrag te stimuleren”, aldus Astrid Van Parys van Colruyt Group.    

Met 114 Vlaamse onderzoekscentra die actief zijn in marien onderzoek, moeten we Vlaanderen als maritieme kennisregio verzilveren. Door de onderzoekers en industrie dichter bij elkaar te brengen, ontstaan er mooie samenwerkingen en wordt de blauwe gemeenschap sterker.

Hans Pirlet, Hoofd van Innovatie & Valorisatie van het VLIZ

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.