De touwen die momenteel gebruikt worden in de offshore aquacultuursector worden vervaardigd van 100% niet-recycleerbaar plastic. Dat heeft een zware impact op het mariene milieu. Het project BIOGEARS wil hier iets aan doen.

BIOGEARS heeft de ambitie om biogebaseerde touwen te ontwikkelen om zo een milieuvriendelijke offshore aquacultuursector tot stand te brengen. Daarnaast probeert men ook de productie van zeewier en mossels te combineren om zo het aantal vermarktbare aquacultuurproducten te verhogen. Het project kan rekenen op financiële ondersteuning krijgt van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Input

De projectpartners zijn momenteel op zoek naar consumenten en stakeholders in de aquacultuursector die willen deelnemen aan een open bevraging over de potentiële toepassing van biogebaseerde materialen in de sector.

De resultaten van beide enquêtes zullen gebruikt worden om de haalbaarheid van milieuvriendelijke alternatieven te onderzoeken en de verdere ontwikkeling van biogebaseerde touwen te ondersteunen.  

Praktisch

Je kan beide enquête in het Engels of Spaans invullen, en je hebt niet meer dan 10 minuten nodig om alle vragen van een enquête te beantwoorden.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.