Alarmerende berichten uit een nieuw rapport van het internationaal klimaatpanel vorige week. De stijging van de zeespiegel versnelt en extreme gebeurtenissen zoals stormgolven zullen toenemen. Het overstromingsrisico in kustgebieden dus ook.

Maar het doemdenken ruimt best snel plaats voor een versnelde uitrol van de oplossingen. Want er zijn wel degelijk heel wat doorbraken op til die de klimaatverandering kunnen helpen bestrijden en de gevolgen ervan opvangen. Heel wat innovaties zouden de komende jaren versneld uitgerold moeten worden.

Maar, om nieuwe technologieën uit te rollen, dient vaak ook de regelgeving aangepast.

Denken we bijvoorbeeld aan de uitbreiding van offshore windenergie. Die is vandaag goed voor zo’n 10% van de totale energievraag. Om bijkomende capaciteit te installeren moesten nieuwe zones in de Noordzee worden voorzien. Die zijn inmiddels gepland in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan van minister voor de Noordzee Philippe De Backer. Een combinatie van verstrengde normen en aanpassingen in infrastructuur van onze havens is dan weer nodig voor de decarbonisatie van de vloot. Elektrificatie of waterstofnetwerken vergen meer dan de aanpassingen van het schip alleen. De bescherming van onze kust zal heel wat investeringen vragen, waarbij platgetreden paden verlaten zullen dienen te worden. Dit zijn maar enkele voorbeelden over hoe de oplossingen voor de klimaatuitdaging een gecoördineerde aanpak vergen van bedrijven, overheden en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Op G-STIC, een internationale conferentie die doorgaat van 20 tot 22 november te Brussel, zullen wetenschappers, overheden en industrie in debat gaan over hoe technologische oplossingen voor verduurzaming sneller hun weg kunnen vinden naar de markt.

De Blauwe Cluster heeft er op 21 november ook de oceanen op de agenda gezet. Op die “Oceans Day” kunt u internationale experten en actoren ontmoeten over thema’s zoals kustbescherming, clean shipping, desalinatie, offshore energie en digitalisering.

Noteer alvast die datum in uw agenda. 

 

Klik hier voor het Oceans-programma op 21 november: programma

Voor meer informatie over G-STIC : GSTIC.ORG 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.