Het Green Maritime Methanol project onderzoekt de mogelijkheden voor hernieuwbare methanol als brandstof voor het vervoer op zee. Groene methanol is een belangrijke kandidaat als toekomstige brandstof voor de scheepvaart. Het is overal verkrijgbaar, kan duurzaam geproduceerd worden, is gemakkelijk aan boord van schepen op te slaan en kan met kleine aanpassingen verbrand worden in motoren.

Onder meer TNO, TU Delft, Marin en de Nederlandse defensieacademie NLDA testen de haalbaarheid van methanol als groene brandstof voor verschillende types schepen waaronder vrachtschepen, veerboten, baggerschepen en support vessels.

Elk van de schepen heeft zijn eigen operationeel profiel, wat een specifiek inzicht geeft in de haalbaarheid van methanol voor een bepaald scheepstype, de vaarroute en kruissnelheid. Per scenario worden de meest aantrekkelijke technische, operationele en economische configuraties bepaald.

Recent zijn er testen uitgevoerd op een Caterpillar 3508 motor.  Met op maat gemaakte cilinderkoppen en een op maat gemaakt motormanagementsysteem werkte de motor op 100% methanol als brandstof. De tests zijn succesvol uitgevoerd en stellen de onderzoekers in staat om vragen te bestuderen met betrekking tot het optimaliseren van het ontstekingstijdstip, smeervereisten, en de emissies van b.v. CO2 en NOx. In de loop van 2020 zijn nog meer tests gepland onder meer met een MAN motor.

Meer dan 25 organisaties zijn lid van het “Green Methanol Consortium”, waaronder DEME en Universiteit Gent. UGent heeft ervaring opgebouwd binnen het Europese LeanShips-project waarbij een Volvo Penta D7C-B-TA dieselmotor omgebouwd werd voor Dual Fuel-werking op zowel methanol als diesel.

De financiering voor het Green Maritime Methanol project komt van TKI Maritiem en het Nederlands ministerie voor Economische Zaken en loopt van begin 2019 tot december 2020.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.