Vlaanderen dankt een groot deel van haar welvaart aan haar competitieve maritieme, chemische en logistieke activiteiten, die de excellentie in heel wat andere domeinen van de maakindustrie, de voedingsnijverheid, … ondersteunen. Om die motor van welvaart te vrijwaren is meer innovatie nodig. In de zoektocht naar voldoende hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld neemt het belang van offshore energie enkel maar toe. België staat wereldwijd al op de vijfde plaats op het vlak van offshore wind, maar ook andere nieuwe beloftevolle technologieën steken de kop op zoals drijvende zonnepanelen. Het nieuwe marien ruimtelijk plan voorziet zowat een verdubbeling van de capaciteit voor energieopwekking op zee. Die energie kan best niet verloren gaan indien de vraag op een bepaald ogenblik onvoldoende is om een piek aan elektriciteitsproductie op een winderige, zonnige dag af te nemen. Naast de productie van voldoende energie stelt zich daarom de vraag naar nieuwe vormen van energieopslag. Groene waterstofproductie zou hierin een beloftevolle rol kunnen spelen. Ook de scheepvaart staat voor de uitdaging om de fossiele, zware fuels te vervangen door minder vervuilende alternatieven zoals LNG, methanol, waterstof, …  Kortom, de vergroening van onze economie en de strijd tegen de klimaatverandering in het bijzonder geeft de onderzoeksagenda voor de blauwe economie een stevige boost. Maar meer middelen voor innovatie zijn een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor succes. De verdere uitrol en vermarkting van nieuwe, duurzame technologieën vereist voldoende financiering. Gelukkig stellen we bij grote kapitaalverschaffers een toenemende voorkeur vast voor groene investeringen. Beleggingsfondsen en financiële instellingen nemen duurzaamheidscriteria explicieter op in hun investeringsbeslissingen. Op Marine Science meets Maritime Industry dat doorgaat op 8 mei, staan duurzame financieringsmodellen voor de blauwe economie in de kijker. Met een getuigenis over hoe Colruyt de verduurzaming aanpakt, professor Dewulf (UGent) over de meerwaarde van ecosysteemdiensten en een toelichting over alternatieve financieringsvormen door KBC en Belfius. Maar ook de overheid kan de bakens verder uitzetten via innovatieve aanbestedingen. Kortom, we gaan op zoek naar hoe Vlaanderen voldoende groen kapitaal kan verschaffen voor blauwe innovaties.

Caroline Ven, CEO De Blauwe Cluster

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.