Na de eerdere gebruiksvergunning heeft Colruyt Group nu ook de milieuvergunning in de wacht gesleept voor de ontwikkeling van een zeeboerderij in de Noordzee. De retailgroep wil nu verdere stappen zetten om haar plannen op het vlak van aquacultuur ten uitvoer te brengen.

De Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) heeft de ecologische impact van de zeeboerderij beoordeeld en onlangs een positief advies uitgebracht aan minister van de Noordzee Van Quickenborne. Dit opent de weg voor de concrete uitrol van de zeeboerderij.

Stapsgewijze aanpak

De ruwe omstandigheden en sterke stroming maken het er niet gemakkelijk op om volwaardige kweekinstallaties in de Noordzee op te richten. Daarom kiest Colruyt Group er bewust voor om stap voor stap te werk te gaan.

In eerste instantie zal de focus op de kweek van mosselen liggen. Het bedrijf gaat daarbij uit van een eerste beperkte commerciële mosseloogst in 2022. De kweek van oesters en zeewier zal pas later volgen.

Samenwerking

Om de plannen verder vorm te geven, is Colruyt momenteel op zoek naar partners voor de installatie en het onderhoud van mossellijnen, de kweek en oogst van Belgische mosselen, en de verwerking en verpakking van de mosselen.

Aangezien de zeeboerderij een ingrijpende impact op de omgeving zal hebben,  zet de groep zich ook in om andere belanghebbenden, zoals lokale besturen, de havens, de visserij en de pleziervaart, maximaal te betrekken bij het project.

Onderzoek

De zeeboerderij is in feite het resultaat van heel wat jaren voorafgaand onderzoek, en het bedrijf doet een beroep op heel wat experten bij de implementatie van het project. Op die manier is ook De Blauwe Cluster betrokken bij dit verhaal.

Colruyt Group is daarnaast betrokken bij verschillende andere aquacultuurprojecten. Het gaat daarbij specifiek om de projecten SYMAPA, UNITED en BlueMarine³.com.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.