EXPO Brussel was van 20-22 november dé plaats waar over duurzaamheid, technologie en de relatie tot de VN duurzaamheidsdoelen werd gepraat, uitgewisseld, gediscussieerd. Het was een plaats waar van alles bruiste, waar voor vele thema’s duidelijk werd dat de tijd dringt en ook waar voor het eerst het thema ‘OCEANS’ een prominente plek kreeg in het programma.

Het ‘OCEANS’ deel van GSTIC werd een onverdeeld succes door een doorgedreven samenwerking: Blauwe Cluster trok hiervoor aan de kar samen met VLIZ, maar ook de betrokkenheid van de OESO, de Benelux landen, EWI-Vlaanderen en een verregaande inspanning van internationale topexperts zorgden voor een interessante mix van thema’s, ontmoetingen, en opportuniteiten. Op 20 november startte een OESO workshop rond oceaantechnologieën, gevolgd door een semi-plenaire sessie rond 5 thema’s (kustverdediging, ontzilting, clean shipping, smart sea en MRP). Dankzij interactieve discussies en live online polls was er een sterke dynamiek. Rond deze thema’s werd speciaal voor deze gelegenheid een brochure ontwikkeld met de experten waarin de visie rond deze thema’s uit de doeken wordt gedaan en wat mogelijk is binnen de tijdspanne van de komende tien jaar (deze brochure kan je gratis downloaden). In de namiddag waren er de zogenaamde ‘deep dives’ waarin ingezoomd werd op thema’s als clean shipping en inspirerende oceaantechnologieën.

Blauwe economie zal de komende jaren niet alleen een belangrijke driver zijn van de economische groei, maar kan en zal ook snel de shift maken richting innovatie en duurzame oplossingen. Oceanen zullen dus op verschillende vlakken steeds centraler komen te staan. Er was eensgezindheid dat oceanen kunnen bijdragen tot een hele reeks van duurzaamheidsdoelen (en dus niet alleen de zogenaamde SDG14), er werden linken gelegd tussen beleidsmensen en wetenschappers, tussen economen en techneuten.

De opkomst was bijzonder talrijk en de deelnemers waren bijzonder divers (zowel qua professionele achtergrond als geografisch). De combinatie van thema’s, deelnemers en de duurzaamheidscontext van de bredere GSTIC conferentie zorgden voor optimale uitwisselmogelijkheden. Voor de Blauwe Cluster toonde dit event het belang aan van innovatieve ontwikkelingen op zee met de blik strak op de toekomst gericht.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.