In het MFiLand-project onderzoeken DEME, Jan de Nul, Sioen Industries en Econopolis de techno-economische haalbaarheid van een multifunctioneel eiland met als mogelijke functies: energie-gerelateerde diensten, water-gerelateerde diensten, ecosysteemdiensten en kustbescherming.

Elk van deze functies wordt afzonderlijk bestudeerd waaruit reeds blijkt dat MFiLand aanzienlijk kan bijdragen aan het behalen van de Belgische doelstellingen rond hernieuwbare energie; aan het evenwicht van het Belgische en Europese elektriciteitsnet, aan het verwijderen van macroplastics uit het zeewater, een positief effect kan hebben op biodiversiteit omwille van complexere (zachte en harde) habitats, een rol kan spelen in kustbescherming en een interessant platform is voor de ontzilting van zeewater. De winstgevendheid van de verschillende functies wordt in kaart gebracht.

Er wordt een economisch model gebouwd om een optimale eilandconfiguratie te zoeken waarbij rekening wordt gehouden met ruimtelijke beperkingen om functies te integreren in bepaalde zones (intertidaal, droog, subtidaal, bassin) en de maatschappelijke bekommernissen anderzijds.

De resultaten van deze MFiLand haalbaarheidsstudie zullen worden gebruikt voor verdere studie en vergunningsaanvragen voor multifunctionele, mariene landschapsinfrastructuren (MMLI).

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.