Tijdens het Belgische Staatsbezoek aan Portugal eind oktober (BELPORT2018), waarbij de focus onder meer lag op de ontwikkeling van een duurzame blauwe economie, ondertekende de Blauwe Cluster een Memorandum of Understanding (MoU) met Fórum Oceano – de Portugese evenknie van de Blauwe Cluster. 

In aanwezigheid van Minister President Geert Bourgeois stelden beide clusters hun werking voor. Het enthousiasme en de vele ideeën die hier reeds voorgelegd werden wijzen op een mooie toekomstige samenwerking tussen de beide clusters. De werkvergadering en de officiële ondertekening werden bijgewoond door vertegenwoordigers van enkele leden van de Blauwe Cluster, met name IMDC, Jan De Nul en DEME. De MoU en werkvergadering kwamen tot stand met de ondersteuning van het VLIZ. 

Ook in het kader van het Staatsbezoek aan Portugal organiseerde het VLIZ samen met de Portugese partners FCT en AIR Centre een symposium rond de thema’s ‘Offshore Energy’ en ‘Deep Sea Mining’. Twee thema’s waarvoor een samenwerking tussen Portugese en Belgische partners tot de mogelijkheden behoort. De slotceremonie van dit symposium werd bijgewoond door het koningspaar. Hare Majesteit de Koningin toonde haar enthousiasme voor een duurzame blauwe economie waarin samenwerking en innovatie centraal staan.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.