Ontwikkelingen in offshore wind vinden snel plaats, met meer dan 12 GW geïnstalleerd aan het einde van 2016 in Europa. Deze geïnstalleerde capaciteit zal naar verwachting de komende decennia toenemen, tot mogelijk meer dan 200 GW tegen 2050.

Om het volledige potentieel van offshore windparken te ontsluiten, zijn nieuwe transmissietechnologieën zoals hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) noodzakelijk. In vergelijking met de eerste offshore-systemen bevinden de locaties van nieuwe windparken zich immers op grotere afstanden en is hun geïnstalleerde capaciteit groter. Bijgevolg zijn conventionele radiale verbindingen die gebruik maken van AC-kabels bij lagere spanningen (150 kV) niet langer een technisch haalbare optie en moet HVDC in beide point-to-point-verbindingen of offshore meshed netten worden gebruikt.

Vooraleer dit net gebouwd kan worden, moeten eerst een aantal uitdagingen worden aangepakt. Het onderzoeksvoorstel van het NEPTUNE project focust daarom op drie assen:

  • Planning van de uitrol van het transmissie netwerk op een kostenefficiënte en betrouwbare manier,
  • Betrouwbare beveiliging om schade of netuitval door fouten te voorkomen,
  • Controle van de omvormers in het net voor een stabiele werking.

Het NEPTUNE project start met de ontwikkeling van theoretische concepten, en heeft als bedoeling deze klaar te maken voor industriële toepassing, onder meer door uitgebreide validatie van het onderzoek gebruik makende van real-time digital simulation (RTDS) laboratorium testen.

Het NEPTUNE project vormt op deze manier een essentieel element om België in de volgende decennia klaar te maken voor een verdere uitrol van windenergie op zee op basis van HVDC technologie. Bovendien vormt het project een logische volgende stap na de bouw van het stopcontact of ‘modular offshore grid’ op de Noordzee door Elia.

Het project zorgt, naast de nieuwe ontwikkelingen, mee voor de uitbouw van de noodzakelijke kennis in deze sector, die nu reeds goed is voor 15.000 werknemers in België. Het project zal uitgevoerd worden onder leiding van prof. Dirk Van Hertem van EnergyVille/KU Leuven, in samenwerking met zijn collega’s prof. Jef Beerten en prof. Erik Delarue. Het KU Leuven team heeft een jarenlange traditie in onderzoek naar de uitbouw van het transmissienet van de toekomst en de integratie van hernieuwbare energiebronnen op grote schaal. Het HVDC team bestaat uit een 20-tal onderzoekers, en is toonaangevend in Europa en daarbuiten. Het NEPTUNE project is mogelijk dankzij de steun van het Energietransitiefonds.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.