Heel wat bedrijven ontwikkelen innovatieve producten in de offshore windsector, maar vaak hebben ze geen idee waar ze hun innovaties kunnen testen. Binnen het Europese Interregio-project INN2POWER wil men hier iets aan doen door de kennis van de beschikbare testfaciliteiten te verhogen.

Daarom heeft men een bevraging in het leven geroepen om na te gaan welke testfaciliteiten het vaakst gebruikt worden door kleine en middelgrote ondernemingen en waar de grootste nood aan is. 

Alle kmo's en onderaannemers in de offshore sector worden hartelijk uitgenodigd om mee te werken aan deze enquête. Volgend op de rondvraag zal er een reeks van webinars georganiseerd worden in het najaar.

Praktisch

Gezien het internationale karakter van de bevraging is deze vragenlijst volledig in het Engels opgesteld.

De enquête staat open tot en met 23 september 2020. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts enkele minuten tijd in beslag.

Bedankt om deel te nemen!

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.