Zeewier bevat heel wat vitaminen en mineralen, en is bovendien een rijke bron van fosfor, magnesium, natrium, kalium en jodium. Zeewier heeft dan ook een hoge voedingswaarde en kan bedrijven mogelijk heel wat business opleveren. 

Om meer inzicht te krijgen in het potentieel van zeewier binnen de foodmarkt, is North Sea Farmers een grootschalige marktstudie gestart. Informatie voor het onderzoek komt van verschillende bronnen, waaronder een enquête binnen de sector. Bedoeling van deze enquete is een gedetailleerd beeld te krijgen van de huidige markt en toekomstperspectieven.

We nodigen alle organisaties die actief bezig zijn rond zeewier graag uit om deze korte vragenlijst in te vullen. Hoe meer mensen deze invullen, hoe meer je er ook voor terugkrijgt. De gedetailleerde rapportage wordt namelijk achteraf met alle deelnemers gedeeld. 

Deze enquête kadert binnen het Europese Interreg-project ValgOrize, dat onderzoek doet naar de valorisatie van zeewier en microalgen als voedsel voor de Europese markt. De Blauwe Cluster treedt op als observer partner in dit project.

Praktisch

Gezien het internationale karakter is de enquête in het Engels opgesteld. Invullen kost ongeveer 12 minuten van je tijd. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.