Is onze waterbevoorrading in gevaar?  Door de klimaatverandering komen er steeds meer droge periodes voor, en dat kan grote gevolgen hebben voor het watersysteem. Daarbij denken we niet alleen een lage waterstand in rivieren of een laag grondwaterpeil, maar ook aan toenemde concurrentie tussen de diverse watergebruikers, waaronder consumenten, bedrijven en zelfstandigen.

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse regering geregeld maatregelen moeten nemen om het watergebruik te beperken. Van tijd tot tijd mogen we ons zwembad niet meer vullen en onze tuin niet meer besproeien. Ook bedrijven en zelfstandigen worden door dergelijke maatregelen getroffen. Zo mogen landbouwers op momenten geen water meer oppompen uit beken en rivieren. Bovendien gaan deze watertekorten in de nabije toekomst alleen maar toenemen.

De Blauwe Cluster wil deze gelegenheid te baat nemen om eens dieper in te gaan op dit thema. Aan de hand van vier artikels schetsen we de huidige situatie en bekijken we hoe De Blauwe Cluster deze problematiek benadert, welke initiatieven er zijn op Vlaams en Europees vlak, en hoe we een steentje kunnen bijdragen om onze watervoorziening op lange termijn te verzekeren.

1. Water, de levenslijn van De Blauwe Economie 

Waterschaarste heeft een ernstige impact op de blauwe economie. Innovatie kan helpen om oplossingen te vinden voor deze probematiek. In die context is samenwerking essentieel. Ontdek er alles over in dit artikel.

2. Naar een duurzaam en geïntegreerd waterbeleid 

In dit opniniestuk van professor Patrick Willems staan we stil bij de oorzaken van en potentiële oplossingen voor waterschaarste, de rol van De Blauwe Cluster in dit verhaal en de maatregelen die op politiek vlak genomen worden om de watervoorziening te garanderen.

3. In het zicht van de havens

Dit artikel focust op de watergebonden uitdagingen voor de havens op het vlak van kwantiteit en kwaliteit, en gaat dieper in op een aantal topics die volgens de havens en stakeholders prioritair aangepakt zouden moeten worden.

4. Water: innovatie en projecten

De Blauwe Cluster houdt zich bezig met diverse watergerelateerde thema's en begeleidt verschillende projecten in dit verband. In dit laatste artikel krijg je een beknopt overzicht van deze thema's en projecten.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.