Vandaag al is de blauwe economie een belangrijke sector in de Vlaamse economie. De bedrijvigheid in de mariene en maritieme activiteiten beslaat volgens een studie die de Blauwe Cluster liet uitvoeren door IDEA consult 7,21 miljard euro aan directe toegevoegde waarde, wat betekent dat de directe impact van de blauwe economie goed is voor 2,8% van het bruto binnenlands product van Vlaanderen. Op vlak van tewerkstelling zorgt de blauwe economie voor naar schatting 76.689 voltijdsequivalenten. Indien ook rekening wordt gehouden met de indirecte effecten, is de blauwe economie goed voor 5,2% van het Vlaamse BBP en 153.805 voltijdsequivalente jobs. Bovendien geven bedrijven aan dat de vooruitzichten voor de blauwe economie positief zijn. Zowel qua omzet en tewerkstelling wordt een stijging verwacht, enkel op het vlak van investeringen geeft een kleine minderheid aan te verwachten dat deze zouden terugvallen.  

De CIA’s breiden dit potentieel nog verder uit. Concreet kan een zogenaamde gebruiksvergunning worden bekomen voor een brede waaier aan activiteiten binnen de zones (aquacultuur, hernieuwbare energie, energie-opslag, ontzilting,..).  Er zijn enkele randvoorwaarden/beperkingen: hernieuwbare energie lijkt onmogelijk in zone C (0,1% bodemberoering toegelaten) en zones D en E mogen slechts voor de helft gebruikt worden. Er moet aan een reeks selectie- en toekenningscriteria worden voldaan die worden afgetoetst binnen de procedure door de overheid. Naast een gebruiksvergunning moet er ook een milieuvergunning worden aangevraagd voor de bouw en exploitatie. Leden die meer informatie wensen over deze procedure kunnen deze bij de Blauwe Cluster opvragen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.