Sinds 15 november 2018 staat de eerste projectoproep open. Deadline voor indiening van de 10-pager is 1 februari 2019. Bedrijven en kennispartners kunnen doorlopend en onbeperkt projectideeën aanmelden via een online formulier of door een samenvatting (bijvoorbeeld via de template) te sturen naar de innovatiemanagers. Hierbij hoeft het partnerschap nog niet compleet te zijn. De Blauwe Cluster kan u helpen bij het zoeken naar kennisinstellingen en/of bedrijven. 

Aangemelde projectideeën worden steeds vertrouwelijk behandeld en zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij de indieners hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven in kader van een partnersearch.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.