Met de resultaten van de Task Forces gaat de Blauwe Cluster nu aan de slag om prioriteiten vast te leggen voor de komende 2 jaar. De roadmaps zullen gefinaliseerd en budgetten gealloceerd worden zodat het clusterpact eind dit jaar afgerond kan worden. Concreet betekent dit dat vanaf heden projectaanvragen die bij de Blauwe Cluster aangemeld worden een inhoudelijk én budgettaire toets moeten doorstaan. Hiervoor zal 3 maal per jaar een call voor projecten georganiseerd worden door de Blauwe Cluster.

De eerste call wordt geopend op 15 november 2018 en afgesloten op 15 februari 2019. In deze periode is het mogelijk om projectideeën (10-pager) aan te melden via het online portaal van de Blauwe Cluster. Meer informatie over de call volgt begin november. Noteer alvast 30 november in de agenda, dan vindt het eerste KMO-comité plaats, gevolgd door een infosessie over de eerste call (o.a. procedure, templates, instrumenten, prioritaire thema’s). Let wel, deze is enkel toegankelijk voor leden van de Blauwe Cluster. Na afronden van het clusterpact in december zullen de roadmaps gepubliceerd worden op onze website zodat potentiële projectaanvragers deze kunnen consulteren.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.