We weten op dit moment meer over de oppervlakte van de maan dan over de bodem van de oceaan. Nochtans is de zee niet enkel een immens prachtige natuurbron, ze biedt ook een zee van onderzoek en exploitatie mogelijkheden in tal van sectoren, van energie tot onder andere cosmetica, voeding en gezondheid. Volgens kenners is de 21ste eeuw de eeuw van de oceaan. We moeten samenwerken om tot een duurzame ontwikkeling te komen.

De Blauwe Cluster en haar innovatie-initiatieven gaan hand in hand met het lange termijnbeleid voor Vlaanderen dat is samengevat in Visie 2050. Vlaanderen is een pionier wat betreft kruisbestuiving tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We spelen deze troefkaart verder uit in de samenwerkingsverbanden binnen de Blauwe Cluster waarbij we Vlaamse verankering zoveel mogelijk proberen te stimuleren. Vlaanderen kiest resoluut voor een toekomst waar de Vlaamse kerncompetenties en innovatie centraal staan en de blauwe economie een belangrijke rol speelt in de omslag naar verduurzaming. Als West-Vlaming ben ik ontzettend tevreden dat West-Vlaanderen na het onderzoekscentrum voor mechatronica en machinebouw van Flanders Make, er nu met de Blauwe Cluster een tweede belangrijke impuls voor wetenschappelijk onderzoek bij krijgt.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.