De oceaan neemt maar liefst 71% van het oppervlak van de aarde in. Het spreek dan ook vanzelf dat die een enorme invloed op ons leven heeft. The Blue Survey wil achterhalen in welke mate we ons daarvan bewust zijn en wat we eigenlijk weten van de oceaan.

De rondvraag kadert in een doctoraatsstudie aan de Universiteit Gent. De resultaten zullen gebruikt worden om organisaties en beleidsmakers te informeren over hoe ze de duurzaamheid van de oceaan beter kunnen ondersteunen.

Praktisch

De bevraging is beschikbaar in elf talen. Je hebt maximaal 20 minuten nodig om alle vragen te beantwoorden. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en je anonimiteit wordt gegarandeerd.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.