EASME, het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen van de Europese Commissie, lanceert een aanbesteding voor twee servicecontracten in het kader van de verdere ontwikkeling en het onderhoud van het Europees mariene observatie- en datanetwerk. 

Het centrale doel van deze aanbesteding is het aanmaken van digitale rasterkaarten van Europese mariene wateren die kunnen helpen bij het plannen en analyseren van mariene aspecten van de Europese Green Deal.

De aanbesteding bestaat uit 2 percelen:

  • Perceel 1: beoordelen van het potentieel van schelpdieren en algen om nutriënten te recycleren en het inschatten van de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de productie ervan.
  • Perceel 2: meer kennis verzamelen over de scheepsdrukte in Europese wateren.

Interesse? De deadline om je aan te melden is 30 september.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.