VLOOT partner van De Blauwe Cluster

VLOOT is een rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen, met een veertigtal vaartuigen en meer dan 500 werknemers.  Omdat de organisatie continu streeft naar innovatie en duurzaamheid is ze partner geworden van De Blauwe Cluster.

Duurzame brandstoffen

Om zijn doelstelling inzake duurzaamheid te realiseren zal VLOOT stapsgewijs overschakelen naar alternatieve, milieuvriendelijke brandstoffen en aandrijfsystemen. In een eerste fase wordt er ingezet op:

  • De ingebruikname van een volledig elektrisch veer in Oostende
  • De ombouw van het veer op het kanaal Gent-Terneuzen zodat het kan varen op een combinatie van waterstof en diesel
  • Het gebruik van biobrandstoffen via bijmenging in traditionele dieselmotoren

Uitdagingen

VLOOT is vragende partij voor samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen om een aantal specifieke uitdagingen  aan te pakken:

  • Het ontwerp van een eenvoudige koppeling voor het elektrisch laden van het veer in Oostende, met voldoende hoge laadcapaciteit.
  • Het aanpassen van het veer in Terdonk, zodat het schip naast diesel ook waterstof kan bunkeren, met een oplossing voor de bevoorrading van het schip met waterstof vanop de wal.
  • Praktische oplossingen voor het mengen van biodiesel met traditionele diesel en het bevoorraden van de schepen

Leden en partners van de Blauwe Cluster die hier willen aan meewerken kunnen zich aanmelden via info@blauwecluster.be met een korte beschrijving van hun know-how en/of innovatie-idee.

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.