Aquacultuur is goed voor ongeveer een kwart van alle in Europa geconsumeerde zeevoedselproducten. Niettemin wordt er slechts 10% van wat er aan zeevoedsel in de Europese Unie geconsumeerd wordt ook effectief in de EU geproduceerd. Er is dus met andere woorden nog een aanzienlijke groeimarge. 

In de periode 2021-2027 zal het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur een bedrag van 5,7 miljard euro toewijzen aan het beheer van de visserij, de aquacultuur en de vissersvloten in de Europese Unie. Binnen dat kader heeft het Directoraat-Generaal Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie een nieuwe strategische visie voor duurzame aquacultuurproductie en -consumptie in de Europese Unie opgesteld.

In het document wordt er dieper ingegaan op het nut en belang van aquacultuur, worden een aantal belangrijke regels voor aquacultuurproducenten opgesomd en krijg je een beeld van de ambities van de Europese Unie op het vlak van aquacultuur. Daarbij wordt er ook verwezen naar de strategische richtsnoeren voor een duurzame en competitieve Europese aquacultuur, die eerder dit jaar gepubliceerd werden.

Sinds kort is er ook een Nederlandse versie van de strategische visie beschikbaar. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.