Om onze ambitieuze klimaatambities waar te maken, wil de federale regering een beroep doen op hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Daarbij wordt er niet enkel gekeken naar inspanningen in eigen land, maar ook naar samenwerking met buitenlandse partners. 

In het kader van de Europese Green Deal heeft België de ambitie tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. We zullen echter in eigen land waarschijnlijk nooit voldoende hernieuwbare energie kunnen opwekken om in de eigen noden te voorzien. Internationale samenwerking biedt hier perspectieven.

Denemarken

Om de Belgische klimaatambities te realiseren, onderzoekt de federale regering samenwerkingsinitiatieven met landen die een overschot aan hernieuwbare energie produceren. Zo ondertekende minister van Energie Tinne Van der Straeten op 4 februari een eerste akkoord voor de aanleg van een onderzeese kabel tussen België en Denemarken.  

Deze onderzeese kabel, die 500 kilomter lang zal zijn, moet ons rechtstreeks toegang geven tot goedkope Deense windenergie en ons in staat stellen onze bevoorrading te verzekeren. De plannen zitten nog in een vroege fase, maar het is wel de bedoeling dat deze kabel tegen 2030 operationeel zal zijn. 

Groot-Brittannië

De idee van een onderzeese stroomkabel is niet nieuw. Zo ligt er al sinds 2018 een onderzeese stroomverbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk: de Nemo-kabel. Het gaat daarbij om een joint venture tussen het Britse National Grid en het Belgische Elia.

Bovenstaande interconnector was trouwens de eerste onderzeese stroomkabel tussen twee landen en heeft een maximale capaciteit van 1000 MW. Dat is een stuk minder dan de geplande interconnector tussen België en Denemarken, die tot 1,4 GW zou kunnen transporteren. 

CORDOBA

Bij de aanleg van onderzeese stroomkabels komen heel wat technische uitdagingen kijken en zijn bovendien een groot aantal stakeholders betrokken. Dat maakt het er niet makkelijker op om dergelijke verbindingen te realiseren. 

Het interclusterproject CORDOBA (Blauwe Cluster / Flux 50) speelt daarop in door ondersteunende beslissingstools en operationele modellen voor hybdride offshore systemen te ontwikkelen. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.