Steunbare activiteiten

Demonstratieprojecten die gericht zijn op:

  • innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren
  • milieuveilige afvang en opslag en/of gebruik van CO2
  • innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag

Subsidiemodaliteiten

De Europese Commissie zal subsidies verlenen tot maximaal 60 % van de relevante kosten van een project, maar de subsidie mag gecombineerd worden met andere complementaire (Europese) financieringsbronnen, zoals de investeringsinstrumenten van InvestEU of de instrumenten van Connecting Europe Facility voor de uitrol van sleutelinfrastructuur.

De projecten kunnen tot 40 % van de subsidie (die maximaal 60 % van de relevante kosten bedraagt) ontvangen bij financial close, zonder dat daar verdere voorwaarden aan verbonden zijn. Het resterende bedrag wordt uitbetaald afhankelijk van de geverifieerde vermeden BKG-emissies tot 10 jaar na inbedrijfstelling.

Om het volledige subsidiebedrag te ontvangen moeten de projecten minstens 75 % van de voorziene BKG-emissievermijding realiseren. 

Projectoproepen

De eerste projectoproep wordt wellicht gelanceerd in juni 2020 en zal  technologieneutraal zal zijn. Het wordt m.a.w. geen oproep voor een specifieke technologie of sector, maar wel een oproep voor grootschalige projecten (kapitaaluitgaven hoger dan 7,5 miljoen euro). De voornaamste doelstelling van de Europese Commissie is het bekomen van een goede portfolio van projecten. Volgens de voorziene timing zou de Europese Commissie de eerste subsidies toekennen in het vierde kwartaal van 2021. 

Begin 2021 wordt een projectoproep gelanceerd specifiek voor kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) en midden 2021 een tweede algemene oproep.

 

Bijlagen: voorbereidingen ETS-fonds algemeen (informatie onder voorbehoud !)
Bijlagen: voorbereiding ETS-fonds specifieke onderdelen (informatie onder voorbehoud !)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.