Bijna dagelijks voeren bedrijven, instellingen en overheidsdiensten monitoringscampagnes uit op het Belgisch Continentaal Plat. De beschikbare gegevens zitten dan ook verspreid over verschillende eigenaars. Bedrijven ervaren vaak moeilijkheden om toegang te krijgen tot de beschikbare datasets en die te verwerken. Een optimalisatie van de inzameling en opslag van gegevens kan op korte termijn heel wat efficiëntiewinsten opleveren.

Om de economische valorisatie van mariene datasets te versnellen, slaan de Blauwe Cluster (DBC), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Vlaams Supercomputing Center (VSC) de handen in elkaar. Een eerste gezamenlijk initiatief was een workshop op 25 september tijdens de Maritime Industry Advisory Board van het LifeWatch programma.

Ter voorbereiding van deze workshop voerde de Blauwe Cluster, in samenwerking met VLIZ,  een bevraging uit bij haar bedrijfsleden om de noden op vlak van databronnen en toepassingen beter in kaart te brengen. Tijdens de interactieve sessie werd dieper ingegaan op deze noden. Dit kan dienen als basis voor de uitwerking van een of meerdere usecases voor supercomputing in de blauwe economie.

Resultaten van de enquete:

Langetermijngegevens van het Belgisch Continentaal Plat zijn niet alleen in de onderzoeks- en ontwerpfase maar ook in de operationele fase belangrijk voor de blauwe groei. Ze worden ingezet om modellen op te stellen, systemen te voorspellen, risicoanalyses uit te voeren en activiteiten op zee in te plannen.

De respondenten geven aan dat het bedrijf de gegevens zelf verzamelt indien publieke gegevens niet beschikbaar of onvoldoende accuraat zijn, de data van operationeel belang zijn of de klant dit zo wil. Frequent bevraagde parameters zijn bathymetrie, hydrometeo, scheepsbewegingen, biodiversiteit en onderwatergeluiden, aangevuld met satellietgegevens.

Naast bijkomende sensorgegevens vragen bedrijven om een verdere optimalisatie van de huidige meetnetwerken en surveys op de Noordzee. Een vlotte toegang tot ruwe, gevalideerde en verwerkte gegevens is belangrijk om diverse toepassingen te ondersteunen. Ook wenst men een duidelijk overzicht van alle beschikbare datasets en duidelijke, interactieve en geografische interfaces.

Door de reeds beschikbare gegevens te koppelen, kunnen we inzichten verwerven over niet-bemeten locaties of parameters. De bedrijfswereld ziet daarbij een duidelijke rol voor de overheid in de verdere ontsluiting van gegevens over publieke gronden, in casu de Noordzee, en het beheer daarvan.

Aanbod vanuit LifeWatch
Naar aanleiding van de workshop werd een brochure gemaakt die specifiek gericht is op de maritieme industrie. Deze brochure bevat een overzicht van de diverse gegevens en diensten die LifeWatch VLIZ aanbiedt, de locaties in het Belgisch Deel van de Noordzee waar er gemeten wordt, en waar deze data terug te vinden zijn.

Wat verdere ontwikkelingen betreft, ziet de industrie mogelijkheden om de gegevens en het meetnet mee in te zetten in projecten rond bijvoorbeeld het beter beheersen van corrosie, ontwikkelingen rond het gebruik van artificiële intelligentie, en probabilistische voorspellingen voor aquacultuur en “bouwen met de natuur”.

Met de toenemende hoeveelheid data en mogelijke toepassingen binnen LifeWatch, zal ook de nood aan rekenkracht en Big Data-oplossingen toenemen. Door diverse databronnen te integreren, kunnen producten gecreëerd worden met een toegevoegde waarde voor bedrijven. Om dit potentieel te illustreren, bouwde het VLIZ een demonstrator “LifeWatch Data Cloud voor maritieme industrie”.

Die datacloud omvat een product gallery (o.a. verspreidingskaarten voor zeewier) alsook een data explorer waarmee eigen data en externe gegevensbronnen samen geanalyseerd kunnen worden via een eenvoudige interface op de cloudinfrastructuur van het VSC. Op basis van de feedback tijdens de meeting zal de pilot verder uitgewerkt worden. Een eerste versie zal later dit jaar worden gelanceerd.

Supercomputing met VSC

High-performance computing vergt meer en meer gebruik van grotere datasets, maar het overbrengen van die grote datasets van en naar de rekeninfrastructuur verloopt dikwijls inefficiënt of is soms zelfs onmogelijk. Daarom is het handig om die gegevens tijdens de actieve fase van hun levenscyclus dichtbij de rekeninfrastructuur te hebben.

De VSC Data Opslag en Cloud infrastructuur – momenteel nog in pilootfase - bieden een aantal diensten om op een kant-en-klare manier databanken en webservices op te zetten met enkele muisklikken. VLIZ maakte hier reeds gebruik van om de demo te bouwen waarin ze de LifeWatch-gegevens via het VSC beschikbaar maken.

Zodra de gegevens opgeladen zijn in de Cloud, kunnen ze aangesproken worden vanuit de HPC-cluster van VSC. HPC biedt extreem hoge rekenkracht die complexe en veeleisende problemen kan oplossen. Er zijn een groot aantal toepassingsgebieden, zoals het monitoren of verminderen van de effecten van de klimaatsverandering, het ontwerpen van groenere voertuigen of het verhogen van de productiviteit. 
 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.