De klimaatverandering zet de leefbaarheid van heel wat gebieden over de hele wereld onder druk. Om de impact enigszins te beperken, zet de Europese Unie sterk in op een lagere CO2-uitstoot. 

Eind juni hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de Europese Klimaatwet goedgekeurd. Deze klimaatwet bevat onder andere de bindende doelstelling om de CO2-uitstoot in de Europese Unie tegen 2030 met 55% terug te dringen ten opzichte van 1990. 

Om die doelstelling te bereiken, heeft de Europese Commisie afgelopen maand een aantal nauw verweven voorstellen gelanceerd onder de noemer 'Fit for 55'. Het gaat daarbij enerzijds om herzieningen van de bestaande wetgeving en anderzijds om nieuwe instrumenten.

Gewijzigde instrumenten

 • herziening van het Europese systeem voor emissiehandel (EU-ETS);
 • herziening van de verordening landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF); 
 • herziening van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen (EED); 
 • aanpassing van de richtlijn hernieuwbare energie (RED); 
 • aanpassing van de richtlijn energie-efficiëntie (EED); 
 • herziening van de richtlijn infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFID); 
 • aanpassing van de verordening CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens;
 • herziening van de richtlijn energiebelasting (ETD). 

Nieuwe instrumenten

 • nieuwe bosstrategie voor de Europese Unie;
 • mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens;
 • oprichting van een sociaal klimaatfonds;
 • ReFuelEU Luchtvaart –  meer duurzame brandstoffen voor de luchtvaart;
 • FuelEU Zeevaart – schonere maritieme brandstoffen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.