Het eerste drijvende windmolenpark op commerciële schaal is onlangs in gebruik genomen en andere initiatieven voor drijvende windmolenparken zijn aan de gang. Drijvende windparken hebben een aanzienlijk potentieel, maar er zijn verdere inspanningen nodig om de kosten te drukken en de technologie volledig te commercialiseren en te industrialiseren.

Voorstellen zullen gericht zijn op de demonstratie van drijvende offshore windinnovaties (zoals bladen, drijvers, ligplaatsen, elektrische subsystemen en bekabeling, bewakingssystemen en / of geïntegreerde systemen, inclusief hele windturbines speciaal ontworpen voor drijvende offshore), met het oog op schaalvergroting van vermogen hoger dan> 10 MW. Verschillende zee- en weersomstandigheden worden in overweging genomen. Voorstellen moeten industriële ontwerp- en fabricageprocessen, installatiemethoden en bediening & onderhoud verbeteren.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.