Op de Europese zeeën vinden steeds meer economische activiteiten plaats. In het UNITED-project onderzoeken 26 partners uit 8 landen hoe je de ruimte op zee zo duurzaam en efficiënt mogelijk kan gebruiken. Daarbij streeft men naar meervoudig gebruik van de beschikbare mariene infrastructuur.

UNITED staat voor Multi-Use offshore platforms demoNstrators for boostIng cost-effecTive and Eco-friendly proDuction in sustainable marine activities. Het project onderzoekt met andere woorden hoe offshore platformen ingezet kunnen worden om duurzame maritieme activiteiten mogelijk te maken. 

Via vijf pilootprojecten worden combinaties van componenten zoals duurzame energie, aquacultuur, maritiem transport en toerisme getest. Op basis van de resultaten van de pilootprojecten zullen er aanbevelingen opgesteld worden om de werking, planning en het beheer van meerdere offshore activiteiten te verbeteren. 

Het project loopt van 2020 tot 2023 en steunt op vijf pijlers: Technologie; Economie; Milieu; Maarschappij; en Juridisch, Beleid en Bestuur.

Belgische pilot

Vroeger zat het Belgische deel van de Noordzee vol met oesterbanken. Die zijn nu zo goed als allemaal verdwenen. Binnen UNITED loopt er momenteel een Belgisch pilootproject dat inzet op herstel van de oorspronkelijke oesterbanken en duurzame kweek van platte oesters en suikerwier in een Belgisch offshore windpark.
 

De verwachting is dat het perfect mogelijk én rendabel is om platte oesters en suikerwier in het Belgische deel van de Noordzee te kweken. Als dit bevestigd wordt, kunnen we misschien binnenkort oesters eten die rechtstreeks van een windmolenpark afkomstig zijn.

Organisatorisch

Het project wordt medegefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Onderstaande Belgische partners zijn betrokken bij het project:

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Parkwind Jan De Nul Group
Universiteit Gent Brevisco Colruyt Group

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.