UPDATE van het project ELBE

Floating wind energie

Aan de Oostkust van de USA, en met name in de staten New York en New Jersey, wordt de komende jaren heel wat activiteit in de bouw van offshore windparken verwacht, gezien de bevolkingsdichtheid in deze streek en het progressieve beleid. Deze projecten bestaan zowel uit fixed bottom als floating windparken.

Ook Californië wordt de komende jaren een grote markt voor floating offshore wind projecten, want:

  • De technologie is rijp voor commerciële projecten aan een competitief kostenniveau;
  • Californië wil 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen tegen 2045;
  • Het zuiden van Californië telt een aantal grote steden en heeft dus een grote markt aan consumenten.

Californië ontbeert echter een lokaal netwerk van toeleveranciers voor offshore wind. Bovendien is de haveninfrastructuur momenteel ontoereikend voor het faciliteren van installatie en O&M. Hier liggen opportuniteiten voor buitenlandse spelers. Eén van de belangrijke criteria waarmee het verschil gemaakt kan worden ten opzichte van eventuele buitenlandse concurrenten, is de mate waarin er lokale economische meerwaarde gecreëerd wordt.

Getijdenenergie en golfenergie

Voor getijdenenergie duurt het naar verwachting nog 10 jaar en voor golfenergie nog 20 jaar vooraleer het kostenniveau van offshore wind geëvenaard wordt. In het Verenigd Koninkrijk is het afwachten wat de centrale regering beslist in verband met incentives om de pijplijn aan marktklare getijdenenergie projecten te (her)lanceren. Voor golfenergie investeert de Schotse regering verder in R&D via Wave Energy Schotland (WES) om tot een beperkt aantal commercieel toepasbare golfenergieconvertoren te komen. Buitenlandse bedrijven zijn daarbij niet uitgesloten van subsidie.

Omwille van de lange weg die nog moet afgelegd worden in kostenreductie, wil de Amerikaanse overheid de toepassing van mariene energie stimuleren op locaties met moeilijke toegang tot elektriciteit, zoals lokale gemeenschappen in Alaska en offshore toepassingen in aquacultuur, opladen van autonome vaartuigen, ontzilting, dataopslag, … Dit onder het motto “Powering the blue economy”. Wellicht komen hiervoor specifieke incentives, en er is interesse in samenwerking.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.