Het bevorderen van co-creatie om O&O-resultaten beter te valoriseren

Onderzoek mondt in Europa nog onvoldoende uit in een concrete marktintroductie. Co-creatie tussen producent/ontwikkelaar en consument/gebruiker kan hieraan tegemoetkomen. Via de methodiek van living labs of proeftuinen kunnen nieuwe producten, bijvoorbeeld van kmo’s, in een real life omgeving worden getest. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers ontwikkelen er samen nieuwe producten, diensten of businessmodellen in een realistische context.

In het kader van GTI West-Vlaanderen lanceert EFRO Vlaanderen een oproep voor co-creatieprojecten om O&O-resultaten sneller te kunnen valoriseren. Indienen kan tot 14 september; vooraanmelding is verplicht en dient te gebeuren vóór 30 juni 2018.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.