IPCEI Waterstof

De Europese Unie bereidt een IPCEI voor op het gebied van waterstof. Een IPCEI of "Important Project of Common European interest" is een project van strategisch belang waar meerdere lidstaten bij betrokken zijn. De financiering kan in bepaalde gevallen tot 100% bedragen.

De energietransitie en de overgang naar een koolstofarme economie vereisen een gedifferentieerde en complementaire energiemix met innovatieve oplossingen.

Door het strategische karakter van het potentieel van waterstof hangt de toekomstige ontwikkeling van die economische sector af van het ontstaan van een Belgisch en Europees industrieel aanbod. 

OIB oproep

Momenteel bestaat er nog geen IPCEI Waterstof. De federale en regionale Belgische autoriteiten lanceren een "oproep tot indiening van blijken van belangstelling" (OIB) om zich proactief op te stellen en op basis van de ontvangen informatie een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over deelname  van België aan het IPCEI Waterstof.

Concreet is het doel van de OIB het identificeren van economische actoren op het Belgische grondgebied die via diverse partnerschappen willen deelnemen aan innovatieve waterstofprojecten op Europese schaal. Aan de oproep is dus geen enkele financiering verbonden.

Procedure voor selectie van projecten

Een dossier bestaat uit een aantal verplichte documenten waaronder een fiscaal dossier, een projectportfolio, een funding gap en een prodcom analyse (een beschrijving van de markt en het product). De aanmelding verloopt in twee fasen:

  • STAP 1 - Een samenvatting met de beschrijving van het innovatieve project en een fiscaal dossier moet tegen 5 mei ingediend worden bij de FOD. Dit betreft een blijk van belangstelling, waarbij de betrokken autoriteiten gedurende het hele proces om bijkomende informatie kunnen vragen.
  • STAP 2 - Een definitief en volledig dossier (incl. alle onderdelen) met in detail uitgewerkte werkpakketten moet tegen 5 juni ingediend worden bij de FOD

Inhoudelijk is het vooral belangrijk dat bij O&O&I-projecten de innovativiteit onderbouwd wordt en dat projecten van eerste industriële ontwikkeling aansluiten bij O&O&I-activiteiten en een duidelijke O&O&I-component bevatten.

Meer informatie voor leden beschikbaar en op aanvraag door te mailen naar info@blauwecluster.be 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.