Om blauwe groei in Vlaanderen te realiseren is het belangrijk om het draagvlak voor de blauwe economie te vergroten, niet alleen bij bedrijven en kennisinstellingen, maar ook bij de overheid en het brede publiek.

Daarom zal de Blauwe Cluster in 2019 een stakeholderoverleg uitwerken en een communicatieplan opmaken met betrekking tot de blauwe economie. Onze dienstverlener, Callebaut Collective, zal in eerste instantie de context in kaart brengen waarbinnen in het verleden reeds communicatie heeft plaats gevonden betreffende de Blauwe Cluster en blauwe economie in de brede zin.

Als input zijn we op zoek naar volgende documentatie:

  • Communicatiestukken van de voorbije 2 jaar (artikels, persberichten, e.d.)
  • Facts & figures, statistieken, etc. met betrekking tot de organisatie van de Blauwe Cluster
  • Visiedocumenten
  • Relevante memoranda

Je kan deze informatie per email bezorgen aan info@blauwecluster.be. We rekenen op jouw gewaardeerde medewerking voor een succesvolle start van dit project!

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.