In het SeaBioComp-project wil men demoproducten bouwen voor toepassingen op zee van bio-gebaseerd, thermoplastisch composietmateriaal. De partners doen een oproep naar de leden van De Blauwe Cluster om ideeën voor mogelijke demoproducten door te geven. Met 3D-technologie kunnen objecten tot 2 meter in diameter geprint worden

Op heden wordt voor boten, drijvende platformen, ankers, boeien en ander tuig voor visserij, aquacultuur en offshore energie uitsluitend gebruik gemaakt van fossiel-gebaseerd composietmateriaal. De bezorgdheid over de mogelijke lange termijn impact van deze materialen op het marien milieu neemt echter toe.

Daarom groeit de vraag naar hernieuwbare materialen die niet alleen beter zijn voor milieu en klimaat, maar tegelijk ook de technische prestaties van hun fossiele concurrent evenaren in een agressieve mariene omgeving. Beide aspecten met elkaar verenigen is een heuse uitdaging. 

Demoproducten
In het SeaBioComp-project gaat men deze uitdaging aan en wil men demoproducten ontwikkelen van bio-gebaseerde composieten die potentieel de traditionele vezelversterkte composieten die gebruikt worden in de mariene en maritieme industrie kunnen vervangen.

Het bio-gebaseerde composiet moet daarbij ten minste dezelfde mechanische eigenschappen hebben, een geschikte levensduur halen (in functie van de toepassing) en zowel CO2 uitstoot als ecotoxiciteit verminderen met respectievelijk 30% en 50%. Doordat gebruik gemaakt wordt van thermoplastische composieten, wordt ook het recyclageproces nader bestudeerd en in een protocol gegoten.

De demoproducten en de analytische protocols die het project zal opleveren, moeten de mariene en maritieme industrie ervan overtuigen dat biogebaseerde composieten een realistisch en haalbaar alternatief kunnen bieden voor minder duurzame materialen.

Call to action
Het consortium lanceert daarom een oproep naar de industrie om voorstellen te doen voor mogelijke toepassingen van bio-gebaseerde composieten in een offshore omgeving. Men bekijkt dan voor welke voorstellen een demoproduct gebouwd kan worden.

Dit kan gaan om zowel gebruiksvoorwerpen (vb. vistuig, boten), drijvende structuren (vb. boeien, floaters) als onderdelen van infrastructuur (vb. schepen, ankers), en dit in diverse domeinen van de blauwe economie (aquacultuur, offshore energie, scheepvaart, kustverdediging, toerisme).

Heb je een idee voor een mogelijke toepassing? Neem dan contact op met Isabel De Schrijver (Centexbel; E: ids@centexbel.be) en Lien Loosvelt (Blauwe Cluster; E: lien.loosvelt@blauwecluster.be) tegen eind januari 2021.

Over SeaBioComp 

SeaBioComp is een Interreg 2 Zeeën-project dat loopt tot augustus 2022 en wordt gecoördineerd door Centexbel. Bedrijven die interesse hebben om het project van dichtbij op te volgen, kunnen zich aanmelden voor de gebruikersgroep.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.