Een schip met een hybride constructie is niet alleen lichter, maar ook sterker. Een gewichtsreductie van een schip met tien procent resulteert in zeven procent minder brandstofgebruik.

Het project heeft drie doelstellingen:

  1. De lange termijn prestaties in beeld krijgen van gelijmde hybride constructies van schepen onder representatieve praktijkomstandigheden
  2. Het ontwikkelen van een betrouwbare inspectie- en onderhoudsmethode voor gelijmde hybride constructies
  3. Een procedure ontwikkelen voor de certificering van gelijmde hybride samenstellingen van primaire structuren in de scheepsbouw.

De kennis die binnen dit project opgebouwd wordt, kan ook toegepast worden in andere markten, bijvoorbeeld offshore windenergie.

Het consortium van het Interreg onderzoeksproject “Enabling Qualification of Hybrid Structures for Lightweight and Safe Maritime Transport” (QUALIFY) bestaat uit elf partners, uit verschillende landen.  

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.