De Europese Unie wil de CO2-uitstoot van sectoren zoals vervoer, landbouw, gebouwen en afvalbeheer met de helft verminderen tegen 2030. Het is dan ook hoog tijd om nadrukkelijk in te zetten op een schone scheepvaart.

De Blauwe Cluster is in dit verband op zoek naar potentiële partners binnen het Clean Shipping Propulsion-project. De bedoeling van het project is bedrijven meer inzicht te verschaffen in de technische uitdagingen rond het gebruik van e-brandstoffen om schepen aan te drijven en hen te helpen om betere schepen te ontwerpen en daarbij de juiste afwegingen te maken. 

Hiervoor mikt het project op de ontwikkeling van een numeriek demonstratorplatform waarmee de belangrijkste gedragingen van e-brandstoffen kunnen worden gesimuleerd in een typisch marien aandrijfsysteem. De focus ligt op twee veelbelovende e-brandstoffen, met name vloeibare waterstof (LH2) en methanol (CH3OH). Bij voldoende belangstelling zal ammoniak worden meegenomen in het onderzoek.

Het platform zal uit twee belangrijke bouwblokken bestaan: de reactieve stromen in een verbrandingsmotor en de fysieke stromen in het drijfgasbeheersysteem. Het project streeft naar de ontwikkeling van virtuele 0D / 1D-prototypes voor beide drijfgassen, waardoor een snelle afweging van de technische oplossingen mogelijk is.

Consortium

Het huidige consortium bestaat uit:

  • Von Karman Instituut (VKI)
  • Universiteit Gent - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Partners

Voor de gebruikersgroep zijn we op zoek naar geïnteresseerde bedrijven (die binnen of buiten Vlaanderen gevestigd zijn) met expertise in aandrijftechnologie voor schone scheepvaart (o.a. gebruikers van schepen, bouwers van schepen, fabrikanten van scheepsmotoren, toeleveranciers van machineonderdelen, havens en producenten van e-brandstoffen).

De gebruikersgroep zal mee het project sturing geven en input leveren voor het numerieke platform om te komen tot resultaten die omgezet kunnen worden in een bedrijfstraject.

Meer info

Interesse om toe te treden tot de begeleidingsgroep of op zoek naar meer informatie? Of wil je graag deelnemen aan de infosessie op 11 december? Neem dan voor 9 december contact op met:

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.