Op de markt is er een grote vraag naar nieuwe, betere en meer veelzijdige enzymen. Het potentieel van alternatieve (waaronder mariene) enzymen wordt echter nauwelijks onderzocht, omdat dit heel wat tijd en geld kost voor de industrie.

Speerpuntclusters Catalisti, De Blauwe Cluster en Flanders' FOOD bundelen de krachten in het EnzyMares-project om aan deze nood tegemoet te komen. De partners zetten daarbij in op het screenen van mariene bronnen zoals bacterieën, micro-algen en diatomeeën.

Dankzij recente moleculaire technologie is het mogelijk om potentiële enzymen snel en grondig te screenen. Het verband leggen tussen deze genoomdata enerzijds en functionaliteiten van enzymen en reactiecondities anderzijds is echter een tijdrovend proces dat bovendien heel wat expertise vergt. 

Doel van het project is een toolbox te ontwikkelen waarmee de specifieke kenmerken van enzymen voorspeld kunnen worden op basis van een multi-omics benadering. Op die manier kunnen bedrijven de bioprospectiefase versnellen en nieuwe enzymen beschikbaar maken voor de markt.

  Consortium

  Het huidige consortium bestaat uit:

  • UGent
  • KU Leuven
  • VIB
  • VITO
  • Bio Base Europe Pilot Plant

  Partners

  Voor de gebruikersgroep zijn we op zoek naar geïnteresseerde bedrijven (die binnen of buiten Vlaanderen gevestigd zijn) met expertise in productie en/of processing van enzymen voor chemie, food, (aqua-)feed, landbouw, cosmetica, farma of neutraceuticals.

  De gebruikersgroep zal mee het project sturing geven en input leveren voor de case studies om te komen tot resultaten die omgezet kunnen worden in een bedrijfstraject.

  Meer info

  Interesse om toe te treden tot de begeleidingsgroep of op zoek naar meer informatie? Neem voor 20 november contact op met:

  Ook lid worden?

  De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.